Charakterystyka produktu

Licznik energii elektrycznej jest urządzeniem służącym do pomiaru zużycia energii elektrycznej prądu jedno lub trójfazowego. Dodatkowo dzielą się one na:
1. wzorcowane (podliczniki) - służące do rozliczeń wewnętrznych np.:
na działkach,
w mieszkaniach sublokatorskich,
2. legalizowane – mogące służyć do rozliczeń z zakładem energetycznym lub jako podliczniki.
Liczniki energii biernej nie podlegają legalizacji ( Dz.U. nr 41, poz. 351)

Okres legalizacji licznika (nowego lub regenerowanego) wynosi:
1. 8 lat – dla liczników statycznych ( elektronicznych) i przekładnikowych do pomiarów półpośrednich, pośrednich,
2. 15 lat – dla liczników indukcyjnych.
Dowodem wzorcowania lub legalizacji jest plomba umieszczona na liczniku zawierająca rok oraz odpowiednią cechę.
Gwarancja na nasze liczniki wynosi 24 miesiące na podstawie dowodu zakupu.